Szakmai gyakorlat - BMEKOKGM501


 • Az MSc képzés mintatanterve szerint kritérium tantárgy a szakmai gyakorlat, amelyet a hallgatónak a 3. félév után nyáron, 4 hét alatt kell elvégeznie. (Az ettől esetleg eltérő időtartamot tanszékünk jelzi.) A szakmai gyakorlatot nyáron kell elvégezni!

  A szakmai gyakorlatra a Neptunban az ezt megelőző tavaszi félévben kell jelentkezni azon a Tanszéken, ahol a hallgató a gyakorlat szervezését le kívánja bonyolítani, a kiválasztott területnek és témakörnek megfelelően. Tanszékünkhöz tartozó tárgykód: BMEKOKGM501

  Az MSc képzésben a szakmai gyakorlat és a diplomaterv elkészítése szervesen összefügg, egymásra épül. A hallgatónak a diplomatervét arra a tapasztalatra és gyűjtött anyagra kell építenie, amit a szakmai gyakorlat folyamán szerzett. Ennek tükrében a szakmai gyakorlat helyét úgy kell megválasztani, hogy a hallgató érdeklődési körének megfeleljen. A szakmai gyakorlat és a diplomaterv témájának (és így a tanszéknek) célszerűen ugyanannak kell lennie.


  A hely megválasztása kétféleképpen történhet.

  Az egyik megoldás, hogy a hallgató maga keres olyan céget, ahol a gyakorlatot letöltheti. MSc képzésen ezt a fajta gyakorlati hely keresést javasoljuk (meglévő kapcsolat BSc-s gyakorlati helyről, folyamatban lévő munkavégzés cégeknél alapján, stb.).

  A gyakorlat időtartama ebben az esetben: a letölthető tájékoztatóban megjelölt intervallumon belül, tetszőlegesen megválasztva, 4 hét időtartamban.

  A szakmai gyakorlat szervezéséhez a Tanszék számára a cég pontos nevét és címét kell megadni, illetve olyan felelős cégvezető adatait, aki a hallgató cégnél való elhelyezését engedélyezheti. Az engedélyező mellett a hallgatónak szakmai konzulensre is szüksége van, aki nemcsak a nyári gyakorlaton, hanem alkalmanként a diplomaterv írásának félévében is támogatja. Az engedélyező és a konzulens beosztásától függően lehet azonos személy is.

  Saját cég keresése esetén az MSc Szakmai gyakorlat jelentkezési űrlap-ot a hallgatónak a letölthető tájékoztatóban megjelölt időpontig le kell adnia Kózel Miklósnak. A jelentkezési lap adatait egy elektronikus űrlap kitöltésével is meg kell adni! A jelentkezést a Tanszéknek jóvá kell hagynia.

  (A másik megoldás szerint a Tanszék kér partner cégektől témákat, amelyekből azok a hallgatók választhatnak, akik saját maguk nem találtak céget.

  A gyakorlat tervezett időtartama ebben az esetben: a letölthető tájékoztatóban megjelölt időszak (ettől eltérni csak egyéni hallgatói ügyintézéssel lehet).

  VÁLTOZÁS: A járványhelyzet eredményezte bizonytalanság és az alacsony hallgatói igény eredményeképp a Tanszék 2021-ben nem kér partner cégektől témákat, ugyanakkor közreműködik a hallgatókkal a szakmai gyakorlati hely megkeresésesében.

  Annak érdekében, hogy a megfelelő cégeket tudjuk megkeresni, a letölthető tájékoztatóban megjelölt időpontig jelentkezzenek (személyesen vagy e-mailben) Kózel Miklósnál azok, akik ezt a megoldást választják!)


  A hallgató a céggel közösen megfogalmaz egy témát, amelyből a szakmai gyakorlat során egy kb. 20 oldalas dolgozatot ír, majd pedig a következő félévben diplomát tervez.

  A szakmai gyakorlaton elkészített dolgozatot az azt követő őszi félév regisztrációs hetének megkezdése előtt legalább egy héttel, a letölthető tájékoztatóban megjelölt időpontig az adott tématerület felelős oktatójánál kell leadni:

  üzemi gazdasági
  közút Dr. Tóth János Dr. Török Ádám
  vasút Bánfi Miklós Bánfi Miklós
  légi Kózel Miklós Dr. Kővári Botond
  szállítmányozás Dr. Mészáros Ferenc Dr. Mészáros Ferenc


  Ugyanezen időpontig az MSc Munkahelyi igazolás űrlappal” a szakmai gyakorlat teljesítését is igazolni kell, Kózel Miklósnak leadva azt.

  A szakmai gyakorlat teljesítését a szakmai gyakorlat felelős igazolja. A dolgozat elfogadása és az igazolás űrlap maradéktalan kitöltése esetén az eredmény a Neptunba az őszi regisztrációs hét előtt beírásra kerül.