Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Anyagmozgatógépek tervezése és vizsgálata
2. Tantárgy angol neve Design and examination of materials handling machines
3. Tantárgykód BMEKOEAD002 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 48
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 8
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Ömlesztett anyagok jellemzői, modellezési és vizsgálati lehetőségei. Ömlesztett anyagokat mozgató gépek szállítóképességének és teljesítmény szükségletének meghatározására vonatkozó módszerek. Anyagmozgató gépek jellemző szilárdsági és konstrukciós jellemzői. Darabárus anyagmozgató gépek tervezésének áttekintése, különös tekintettel az emelőgépekre (daru, targonca). Berendezések illesztésének és rendszerszintű tervezésének kérdései. Anyagmozgató gépek fejlesztési trendjei.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató gépek speciális szerkezeti elemeinek ismerete.
  • A mozgatott anyag és a működés jelentette igénybevételek ismerete.
  • Az anyagmozgató gépek rendszertechnikai jellemzői.
B. Képesség
  • Képes az anyagmozgató gépészeti komponensek helyes méretezésére.
  • Képes az anyagmozgató gép komponensek optimális rendszerbe történő illesztésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva arra, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatók a feladaton kívül a félév során egy zárthelyi dolgozatot és egy vizsgát is írnak. Az osztályzat a két feladatra és a két írásbelire kapott eredmények átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghírdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Anyagmozgató berendezések I.
Kulcsár Béla (2012) Typotex Kiadó www.tankonyvtar.hu)
Anyagmozgató berendezések II.
Kulcsár Béla, Némethy Zoltán (2012)
Typotex Kiadó, www.tankonyvtar.hu
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév