Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésautomatizálási projekt feladat
2. Tantárgy angol neve Project
3. Tantárgykód BMEKOKAM242 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (7) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 50
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tantárgy során a hallgatók egyéni tervezési feladatot kapnak, amelyet önállóan kell megoldaniuk és a félév végén demonstrálniuk. A tervezési feladattal kapcsolatos témák feldolgozása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a közlekedésautomatikai projektfeladatok céljait, feladatait
  • ismeri a közlekedésautomatikai projektfeladatok általános megfogalmazását és felépítését
B. Képesség
  • képes specifikáció alapján egy projektfeladat elemekre bontására
  • képes egy fejlesztési folyamat megtervezésére
  • képes egy fejlesztési folyamat követésére és dokumentációjára
C. Attitűd
  • nyitott arra, hogy önállóan végezzen fejlesztési feladatokat
D. Önállóság és felelősség
  • alkalmas arra, hogy egy fejlesztési projekt során felelős döntéseket hozzon
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az elkészített és dokumentált munkát a félév végén prezentáció keretében mutatja be a hallgató. A félévközi jegy a féléves munka értékelése alapján születik meg.
19. Pótlási lehetőségek
A féléves munka késedelmesen nem adható be.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak