Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kishajó tervezés
2. Tantárgy angol neve Design of pleasure craft
3. Tantárgykód BMEKOVRM625 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 15
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Kishajók jellegzetes általános elrendezései. Hajótest optimalizálás. Vitorlázat és gépi hajtásrendszer tervezése. Formatervezés. Dokumentáció készítése. Esettanulmányok.
15. Gyakorlat tematikája
Kishajó tervezésének részfeladatai.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri és érti a kedvtelési célú hajók tervezésének elméleti és gyakorlati folyamatát
  • ismeri a tervezéshez szükséges bemenő paraméterek, peremfeltételek körét, az előtervezéséhez használt közelítő számítási módszereket.
B. Képesség
  • ismeretei alapján képes egy általánosan megfoglamazott tervezési feladat során a főméretek meghatározására, az általános elrendezés és egy egyszerűsített műszaki leírás elkészítésére, vonalterv-készítésre, feladattól függő előtervi rajzok elkészítésére
  • munkájához képes a számítástechnikai lehetőségeket (Internet, tervező szoftverek, számítást támogató alkalmazások) maximálisan ki és felhasználni.
C. Attitűd
  • érdeklődő, fogékony, határidőket betartó
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató felelős döntéseket hoz
  • munkájában kikéri mások szakmai véleményét is
  • a kihívásokat felelősen kezeli
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás feltétele: 1 db féléves tervezési házi feladat megfelelő szintű elkészítése Vizsga: 1 db vizsga, melyen az elméletet kérjük számon. A tárgy érdemjegye a 2 rész eredményének számtani átlaga
19. Pótlási lehetőségek
Pótvizsga és késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Simongáti: Kishajók
Dr. Simongáti: Kishajók II. (2018)
Sailing Yacht design: Theory
Sailing Yacht design: Practice
Larson: Principles of Yacht Design
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév