Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Ipari K+F folyamatok menedzsmentje
2. Tantárgy angol neve R&I process management in the industry
3. Tantárgykód BMEKOGGD804 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 14 Órára készülés 18 Házi feladat 5
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az ipari K+F folyamatok önálló értékelésére és várható alakulása. Ipari környezetben integrált K+F+I folyamatok megtervezése, monitoroza, levezetése, fejlesztése. Kutatás-fejlesztési projektjavaslat előkészítése. Konkurens paici szereplők tevékenységének és a kutatás-fejlesztési folyamat eredményének kritiuks értelemzése. Folyamatfelügyelet és eszközeinek fejlesztése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
The Innovation Tools Handbook, Volume 1: Organizational and Operational Tools, Methods, and Techniques that Every Innovator Must Know
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév