Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési humán erőforrás menedzsment
2. Tantárgy angol neve Human resource management in transportation
3. Tantárgykód BMEKOKKM238 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 1 (5) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (9) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 16 Házi feladat 13
Írásos tananyag 13 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kővári Botond
12. Oktatók Dr. Kővári Botond
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az emberi erőforrás fejlesztéssel összefüggő általános ismeretek: karrierépítés, b) képességfejlesztés, időgazdálkodás, álláskeresés, prezentáció, tárgyalástechnika. Az emberi erőforrás fejlesztéssel összefüggő általános ismeretek a közlekedési vállalatoknál: vállalati kultúra, átképzés, munkahelyi stressz, csapatépítés, vezetésértékelés.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laboratóriumi gyakorlatokon a hallgatók bemutatják és csoportosan értékelik az egyes hallgatók által kidolgozott témákat.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a vállalatok humán menedzsment stratégiájának felépítését, feladatait.
B. Képesség
  • Képes az alkalmazottakkal való megfelelő bánásmódra, ösztönzésre.
C. Attitűd
  • Törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy megszerzésének feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása és egy szemináriumi dolgozat elkészítése humán témakörben (kb. 10 oldal), valamint annak megfelelő minőségben történő bemutatása a szorgalmi időszak végéig. A jegy kialakítása: zárthelyin elért eredmény (60%), dolgozat (40%).
19. Pótlási lehetőségek
A zárthelyin akadályoztatottaknak pótzárthelyi lehetőség, késedelmes feladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Javasolt szakirodalmak, jegyzetek.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév