Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens közlekedési rendszerek
2. Tantárgy angol neve Intelligent transport systems
3. Tantárgykód BMEKOKUM205 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 12
Írásos tananyag 46 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Dr. Tóth János, Dr. Esztergár-Kiss Domokos, Soltész Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az intelligens közlekedési rendszerek alkotóelemei. Az EU ITS irányelve. Az ITS rendszerek közlekedési módonként. A mobilitás menedzsment rendszer feladatai, az integrált közlekedési adatbázis felépítése. EU adatszabványok. A NESZIP és a NEJP rendszer. Rugalmas közlekedési rendszer jellemzői, alkalmazási területei, a rendszerek csoportosítása. A rugalmas közlekedési rendszerek járattervezése, gazdasági jellemzői. Hazai és nemzetközi példák.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
GIS bevezetés, QGIS gyakorlat, Helyfüggő szolgáltatások, Útvonaltervező módszerek, Multimodális utazástervező rendszerek, Mobility as a Service, Közlekedési adatbázisok és adatgyűjtő rendszerek, Házi feladat bemutatás.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri az intelligens közlekedési rendszerek jellemzőit, fajtáit, a rendszerekhez kapcsolódó fogalmakat, szabványokat.
  • Ismeri a multimodális rendszerek tulajdonságait és előnyeit.
  • Ismeri a rugalmas közlekedési rendszerek kialakításának feltételeit.
B. Képesség
  • Képes a térinformatika alkalmazására az intelligens közlekedési rendszerek tervezése során.
  • Képes ITS rendszereket vizsgálni, elemezni.
C. Attitűd
  • Törekszik a rendszerszintű áttekintő képesség minél magasabb színvonalú elsajátítására.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett tudást önállóan vagy csapatmunkában felelősséggel tudja kamatoztatni.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás: 1 db évközi zárthelyi az elméleti és 1 db évközi zárthelyi a gyakorlati témakörből, 2 db házi feladat (QGIS és LBS), 1 db prezentáció a QGIS házi feladatból. Az érdemjegy az írásbeli vizsga eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Pótzárthelyi lehetőség mindkét zh-ból, késedelmes projektfeladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás diasorok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév