Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Elektronikusan szabályozott járműrendszerek PhD
2. Tantárgy angol neve Electronically controlled vehicle systems PhD
3. Tantárgykód BMEKOGJD003 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tihanyi Viktor
12. Oktatók Dr. Tihanyi Viktor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy a korszerű gépjárművekben alkalmazott elektronikusan szabályozott jármű rendszerek tervezési problémáival foglalkozik.
A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek a különböző felfüggesztés irányítási rendszerek (aktiv, félaktiv ill. adaptív járműfelfüggesztsések), a haszonjárművek elektronikus szintállító rendszerei, elektronikusan szabályzott fék és hajtásrendszerek, elektronikus kormány, és stabilitásnövelő rendszerek.
A tantárgy elsősorban ezen rendszerek tervezési anomáliáival foglalkozik.
Menetdinamikai szabályozó rendszerek alkalmazásának feltételei.
Drive-by-wire rendszerek felépítése (sebességváltó, fékrendszer, kormányrendszer, felfüggesztés).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű járműdinamikai összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Sename, Olivier, Gaspar, Peter, Bokor, József (Eds.): Series: Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 437 - Robust Control and Linear Parameter Varying Approaches, Application to Vehicle Dynamics, 2013, XVIII.
2. Heißing, Bernd, Ersoy, Metin (Eds.): Fundamentals, Driving Dynamics, Components, Mechatronics, Perspectives, ATZ/MTZ-Fachbuch 978-3-8348-9789-3, 2011, XXIV.
3. Reza Langari, Alan S. Morris: Measurement and Instrumentation: Theory and Application, ISBN 978-0123819604
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak