Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Műszaki logisztikai projekt 1
2. Tantárgy angol neve Technical logistics project - 1
3. Tantárgykód BMEKOALM333 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 7
6. Óraszám 0 (0) Előadás 6 (35) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 210
Kontakt óra 84 Órára készülés 28 Házi feladat 70
Írásos tananyag 28 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Gáspár Dániel, Szabó Péter, Dr. Rinkács Angéla, Odonics Boglárka
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tantárgy keretei között a hallgatók a gyakorlati órák során megismerkednek a főbb mérnöki területek tervezési problémáival, ezek szoftvereivel. A gyakorlatok során, ehhez kapcsolódó csoportos feladatokat oldanak meg, melyet rendszeres konzultációk után félév végén prezentálnak. A gyakorlatokon a hallgatókkal történő projekt-centrikus konzultáció, beszámoltatás és a munkájuk folyamatos értékelése történik meg.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az anyagmozgató rendszerek projektjeinek ismerete felépítés és tevékenységek szempontjából.
B. Képesség
  • Képes átlátni a szóba jöhető megoldásokat adott problémára.
  • Képes feladatát projekt keretein belül elvégezni.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (50% prezentáció, 50% dokumentáció)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat prezentációja és a dokumentáció leadása egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Témaspecifikus anyagok illetve korábbi projekt példák. A tantárgy anyagát a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak