Tantárgyi Adatlap

Download PDF
Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering
1. Subject name Épitőgépek üzeme
2. Subject name in Hungarian Operation of construction machines
3. Code BMEKOEAD004 4. Evaluation type exam grade 5. Credits 3
6. Weekly contact hours 2 (0) Lecture 0 (0) Practice 0 (0) Lab
7. Curriculum
PhD Programme
8. Role
Specific course
9. Working hours for fulfilling the requirements of the subject 48
Contact hours 28 Preparation for seminars 4 Homework 8
Reading written materials 4 Midterm preparation 4 Exam preparation 0
10. Department Department of Material Handling and Logistics Systems
11. Responsible lecturer Dr. Bohács Gábor
12. Lecturers Dr. Bohács Gábor
13. Prerequisites  
14. Description of lectures
Jellegzetes építési folyamatok és a gépek áttekintése. Korszerű építőgépek automatizálása. Építésgépesítést támogató szoftverháttér bemutatása. Korszerű építőgép diagnosztikai és felügyeleti eszközök. Építésgépesítési rendszer felügyelete és irányítása. Építésgépesítési rendszerek optimalizálási problémái és ezek megoldása
15. Description of practices
 
16. Description of labortory practices
 
17. Learning outcomes
A. Knowledge
  • Korszerű építési folyamatok és automatizálási lehetőségei.
  • Korszerű építésgépesítést támogató szoftverek.
  • Építésgépesítés rendszertechnikai jellemzői.
B. Skills
  • Képes az építésgépesítési rendszer és folyamat koncepciók kialakítására.
  • Képes az építésgépesítési rendszerek optimalizálására.
C. Attitudes
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva arra, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Autonomy and Responsibility
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Requirements, way to determine a grade (obtain a signature)
A hallgatók a feladaton kívül a félév során egy zárthelyi dolgozatot és egy vizsgát is írnak. Az osztályzat a két feladatra és a két írásbelire kapott eredmények átlaga.
19. Opportunity for repeat/retake and delayed completion
Félév elején meghírdetett módokon
20. Learning materials
Balpataki Antal, Bohács Gábor, Keisz István, Kulcsár Béla, Rácz Kornélia: Járművek és mobil gépek II.
Typotex Kiadó, www.tankonyvtar.hu
Effective date 27 November 2019 This Subject Datasheet is valid for Nem induló tárgyak