Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szabályozott járműdinamikai rendszerek II. (PhD)
2. Tantárgy angol neve Controlled vehicle system dynamics II. PhD
3. Tantárgykód BMEKOGJD001 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Szalay Zsolt
13. Előtanulmány erős: BMEKOGJD010 - Szabályozott járműdinamikai rendszerek I. PhD
14. Előadás tematikája
A "Szabályozott járműdinamikai rendszerek II." tantárgy keretein belül a hallgatók részletesen megismerkedhetnek a gépjárművekben évek óta alkalmazott elektronikusan szabályozott járműdinamikai rendszerekkel, valamint a napjainkban is kutatott intelligens járműrendszerekkel, azok konstrukciós felépítésével, próbapadi és járművön végzett tesztelésével.
Hidraulikus és pneumatikus ABS rendszerek felépítése, szabályozási kérdései.
Személy- illetve tehergépjárművekben alkalmazott elektronikus fékrendszerek felépítése, szabályozási kérdései.
Elektromos kormányrendszerek architektúrája, a szabályozó szoftverek struktúrája.
Próbapadi járműstabilitási, illetve rezgési vizsgálatok, az eredmények értékelése, felhasználása járműstabilitás-szabályozás tervezése során.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű járműdinamikai összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Hans Pacejka: Tire and Vehicle Dynamics, Elsevier B-ELS-049, ISBN of 9780080970172, 2012.
2. Tire and Wheel Technology, 2011, SAE International SP-2296, ISBN of 978-0-7680-4735-6, 2011.
3. Vehicle Dynamics Stability and Control, 2011, SAE International SP-2297, ISBN of 978-0-7680-4736-3, 2011.
4. Rao V. Dukkipati, Jian Pang, Mohamad S. Qatu, Gang Sheng, Zuo Shuguang, Road Vehicle Dynamics, SAE International, R-366, ISBN of 978-0-7680-1643-7, 2008.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak