Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Case study
2. Tantárgy angol neve Case study
3. Tantárgykód BMEKOVRM237 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 0 (0) Előadás 2 (7) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 50
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Rohács Dániel
12. Oktatók Gál István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tantárgy keretein belül a hallgatóknak részt kell venniük egy kari légirofgalmi irányításhoz köztődő K+F projektben. A gyakorlatok keretében a projektfeladattal kapcsolatban megoldandó feladatok elemzése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri és érti kiválasztott területhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati alapokat.
B. Képesség
  • Képes összefoglalni és szemléltetni a projektben végzett tevékenységét, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök használatára.
  • Képes a kiválasztott területen megszerzett tudás hasznosítására.
C. Attitűd
  • Érdeklődő, fogékony, önálló, határidőket betartó.
D. Önállóság és felelősség
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 darab projektdokumentáció elkészítése
19. Pótlási lehetőségek
Késedelmes leadás
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tárgy keretében kiadott segédanyagok
Szakcikkek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak