Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Vezetéstámogató rendszerek
2. Tantárgy angol neve Advanced Driver Assistance Systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM657 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 28
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tihanyi Viktor
12. Oktatók Dr. Tihanyi Viktor, Dr. Szalay Zsolt, Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy célja a vezetéstámogató és automatizált járműirányítási rendszerek bemutatása. SAE járműautomatizálási szintek. Alapvető jráműdinamikai összefüggések. Vezetéstámogató rendszerek a járműstabilitás szintjén. Napjainkban elérhető vezetéstámogató rendszerek, mint AEBS, LDW, LKA. kitekintés a jelenleg fejlesztés alatt álló jövőbeni funkciókra a magasabb automatizáltsági szinteken.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A feladat egy ADAS témakör kidolgozása beleértve a megvalósítást, tesztelést és dokumentációt.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Vezetéstámogató rendszerek ismerete.
B. Képesség
  • Képesség vezetéstámogató rendszerek fejlesztésére.
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire.
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele egy féléves önálló feladat teljesítése. A hallgatók a jegyet a vizsga eredmény és a házi feladatra adott eredmény alapján kapják 60-40% ban súlyozva.
19. Pótlási lehetőségek
Féléves önálló feladat egyszeri pótlása
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak