Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműgyártási méréstechnika
2. Tantárgy angol neve Measurement systems in vehicle manufacturing
3. Tantárgykód BMEKOGGM652 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 18
Írásos tananyag 46 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bánlaki Pál
12. Oktatók Dr. Bánlaki Pál
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Méréstechnikai alapfogalmak, mérési módszerek, mérési hibák, rendszeres hibák, véletlen hibák, hibaösszegződés törvényszerűségei. Mérő eszközök: hosszmérők, állandó értékűek (mérő hasábok, idomszerek), változtatható értékű hosszmérő eszközök, mechanika (tolómérő, mikrométer, finomtapintók, mérőórák), optikai (optiméter, hosszmérőgép, műhely mikroszkóp, lézer interferométer), szögmérés eszközei, módszerei, pneumatikus, villamos érzékelők és mérőrendszerek. Koordináta mérőgépek, térbeli mérések.
Jellegzetes mérési feladatok és eszközeik: alak hiba mérések, helyzet hiba mérések, felületi jellemzők mérése (felületi érdesség, topográfia), fogaskerék mérések, menet mérések.
Méréstechnológia tervezése, a rendszeren belül, illetve a készdarabnál. Mérőeszköz gazdálkodás.
Automatikus méretellenőrzés. Felület digitalizálás. Folyamat méréstechnika (hőmérséklet, rezgés, erő, nyomaték, stb.), felügyelő rendszerek.
Mérőeszközök kalibrálása, hitelesítése. Statisztikai folyamat szabályozás (SPC).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Összetett mérések (hossz-, alak-, 3D-s, felületi érdesség mérés). Felületdigitalizálás.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a járműgyártásban alapvető mérési módszereket és berendezéseket.
  • Ismeri a metrológia elméleti alapjait, és a XXI. századi kihívásokat, valamint az Ipar 4.0 által támasztott követelményeket.
B. Képesség
  • Képes a megismert módszerek és berendezések szakszerű alkalmazására.
  • Képes munkájával támogatni a kapcsolódó kutatás-fejlesztési folyamatokat.
C. Attitűd
  • Törekszik az előadásokon és a laborokon az aktív részvételre.
D. Önállóság és felelősség
  • Elfogadja a tárgy teljesítéséhez megfogalmazott kereteket, és azon belül önállóan és felelősségteljesen végzi feladatát, igazodva az etikai normákhoz.
  • Felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, tekintettel azok érvényességi korlátjaira.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévközi jegy megszerzésének a feltétele egy félévközi zárthelyi osztályzat (40%), önálló tanulmány készítése és bemutatása (60%), részvétel a laborokon. Pótlás minden esetben lehetséges, egyeztetés szerint.
19. Pótlási lehetőségek
A félévközi zárthelyi és az önálló tanulmány feladat egy alkalommal pótolható, ill. ismételhető.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév