Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Extralogisztikai rendszerek tervezése
2. Tantárgy angol neve Planning of extra-logistics networks
3. Tantárgykód BMEKOALM337 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 0 Házi feladat 44
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 34 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor, Bakos András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az extralogisztikai hálózatok architektúrája, lehetséges felépítése. Az extralogisztikai hálózatok matematikai leképezése. Az extralogisztikai hálózatok felépítésének és működésének értékelésében használt módszerek. Az extralogisztikai hálózat optimalizálásának kritériumrendszere, a logisztikai költségek, valamint a megbízhatósági szempontok és a kiszolgálási szint paraméterek alapján. A telephelymegválasztási feladatok során előforduló peremfeltételek. Szállítási problémák alkalmazása az extralogisztikai hálózat kialakításának tervezésében. A hálózati csomópontok térbeli elrendezésének optimalizálási módszerei, a telephely megválasztási probléma, egy- és többkörzetes centrumkeresési feladatok. A szállítási teljesítmény alapú optimalizálás módszerei, a készletfeltöltési és a disztribúciós szállítási és menetteljesítmények modellezése. A becslő módszerek alkalmazása a hálózat stratégiai tervezése során. A készletezési hálózat, a hálózati készletezés hatása az extralogisztikai hálózat működésére. Modellek a készletezési teljesítmény és költségek becslésére a stratégiai tervezésben. A szállítási és készletezési költségek alapján történő hálózatoptimalizáció módszerei. Az extralogisztikai hálózatok stratégiai tervezése során alkalmazott modellek számítógépes realizációi.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson ismertetett modellezési, hálózattervezési eszköztár alkalmazása gyakorlati példákon keresztül, illetve a házi feladat megoldásának előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hálózattervezési és hálózatértékelési alapok ismerete.
  • A hozzárendelési/szállítási probléma és megoldási módszereinek ismerete.
  • A telepítéstervezési problémák és megoldási módszereinek ismerete.
  • A hálózat stratégiai szintű optimalizálásának ismerete.
B. Képesség
  • Képes logisztikai hálózatok értékelésére.
  • Képes logisztikai hálózatok stratégiai szintű optimalizálására.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (súlyok: 25% részteljesítés bemutatáskor, 25% végső beadáskor), 2 db zárthelyi (súlyok: 25-25%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat részteljesítése, végső beadása és a két darab zárthelyi is egy-egy alkalommal külön pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév