Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Mechatronika és mikroszámítógépek
2. Tantárgy angol neve Mechatronics, microcomputers
3. Tantárgykód BMEKOKAM604 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 4
Írásos tananyag 18 Zárthelyire készülés 24 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
12. Oktatók Lövétei István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A mechatronika kialakulása és diszciplínái. Az automaták elvi felépítése (vezérelt és szabályozott gépek). A számítástechnika fejlődésének történeti áttekintése. Integrált áramköri technológia, integrált alapelemek. Mikro vezérlő generációk, leggyakoribb típusok. Robotvezérlők főbb elemei (áttekintés). Érzékelő elemek. Beavatkozó elemek. Beágyazott rendszerek programozása. Hardware tervezés eszközei (AutoCad, OrCad, Protel). Szimulációs programok (Symula, MatLab). Motorvezérlés, szabályozás. Pneumatikus automaták. Közlekedési alkalmazási példák (közúti járműkövető rendszer, vasúti jelfeladás).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
8051-es mikroszámítógépek programozása Assembly és C nyelveken. Alacsony és magasszintű programnyelvek a mikroszámítógépek programozásában. A mikrokontrollerek általános felépítése, gombok, ledek vezérlése. Órajelek, időzítők, megszakítások programozása. AD átalakító programozása. Virtuális kijelző programozása. Num Pad programozása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a beágyazott rendszerek felépítésének alapjait
  • ismeri az alapvető soros kommuniációs technikákat
  • ismeri az A/D és D/A átalakítás alapelveit
  • ismeri az alapvető jelfeldolgozási algoritmusokat
B. Képesség
  • képes beágyazott rendszerek programozására
  • képes adatgyűjtő rendszerek tervezésére
C. Attitűd
  • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
D. Önállóság és felelősség
  • képes az itt megszerzett tudást más, számára ismeretlen rendszerek esetében alkalmazni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Félév során két zárthelyit kell írni a hallgatóknak az elméleti részből, valmint a laboranyagból két programot kell megírni önállóan,
zárthelyi keretében, az elsőt ASM, a másodikat C programnyelven. A félévközi jegy a négy félévközi követelmény számtani átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
Mindkét zárthelyi egyszer pótolható, mindkét feladat késedelmesen benyújtható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Chew/Sen Gupta: Embedded Programming, Second Edition, 2008, ISBN: 978-0-9800541-0-1
Dilsch, R.: A 8051-es mikrokontroller család, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1992
Elektronikus segédeletek, műszaki leírások a programozott fejlesztői eszközről.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak