Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közúti járműforgalom modellezése, szimulációja és irányítása
2. Tantárgy angol neve Road traffic modelling, simulation and control
3. Tantárgykód BMEKOKAD016 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 76
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 4
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 8
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tettamanti Tamás
12. Oktatók Dr. Tettamanti Tamás
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
- A közúti forgalom jellemzése, a forgalomtechnikai paraméterek.
- A közúti közlekedési irányítórendszerek felépítése és működése.
- Közúti méréstechnológia: simítás, szűrés, előrebecslés, Recursive Least Square Estimator, Kalman Filter, Moving Horizon Estimation.
- Városi és autópálya forgalomirányítás elmélete: stratégiák, eszközök, szoftverek.
- Városi forgalom modellezése és irányítása: Store-and-forward modell, LQ és MPC irányítás.
- Autópálya forgalom modellezése és irányítása: LWR modell, lökéshullámok modellezése, PID, LQ, nemlineáris MPC módszerek.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Közúti forgalommodellezés és forgalomirányítási algoritmusok gyakorlása Matlab környezetben.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a közlekedési irányítórendszerek felépítését és működését; ismeri a forgalmi modellezés szintjeit és módszereit; ismeri a városi közlekedés forgalomirányítási stratégiáit, eszközeit és szoftverei; ismeri a tömegközlekedési és autópálya rendszerek irányítási megoldásait.
B. Képesség
  • képes egy adott hálózat forgalmi modellezésére; képes adott hálózat irányításának tevezésére; képes a forgalmi mérő és becslő rendszerek használatára és tervezésére.
C. Attitűd
  • nyitott a forgalomirányítás és az autonóm járművek együttes rendszerének kutatására.
D. Önállóság és felelősség
  • önállóan képes közúti forgalom szabályozási stratégiák tervezésére.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A tantárgy szóbeli vizsgával zárul.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás a hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint zajlik.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Katkó l., Varga I., Luspay T., Tettamanti T.: Közúti közlekedési automatika, elektronikus jegyzet, BME Közlekedésautomatikai Tanszék, 2007
Luspay T., Tettamanti T., Varga I.: Forgalomirányítás, Közúti járműforgalom modellezése és irányítása, Typotex Kiadó, Budapest, 2011
Tettamanti T., Varga I., Csikós A.: Közúti mérések, Typotex Kiadó, Budapest, 2016
Tettamanti T., Luspay T. and Varga I.: Road Traffic Modeling and Simulation, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak