Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Mesterséges Intelligencia alkalmazások homologációs folyamatai és mérései
2. Tantárgy angol neve Artificial Intelligence vehicles homologation process PhD
3. Tantárgykód BMEKOGGD803 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 74
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 5
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 22 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A műszaki intelligencia, gépi tanulás és neurális hálózatok fejlesztési lehetőségei. A homologizációs folyamat újszerű kihívásai és innovatív megoldásai. Önellenőrzési folyamat
és az Automotive AI kihívásai és újszerű törvényszerűségek megjelenése. Lehetséges megoldások feltárása az AI jármű értékelésének szabványosítására. Előrejelzések, előrebecslése fejlesztése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév