Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésautomatikai rendszerek tervezése
2. Tantárgy angol neve Engineering of transport automation systems
3. Tantárgykód BMEKOKAM234 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 2 (11) Előadás 0 (0) Gyakorlat 3 (17) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 70 Órára készülés 25 Házi feladat 34
Írásos tananyag 41 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Sághi Balázs
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs, Dr. Bede Zsuzsa, Dr. Tettamanti Tamás, Lövétei István, Dr. Varga István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Légiközlekedés:
A polgári légiközlekedés forgalom-irányításának légitársaság-oldali ismertetése, szoftverek, gyakorlat.
A polgári légijárművek napi karbantartási rendszere és működési elmélete.
A polgári légijárművek szimulátora, a légijárművezetők felkészítése.
Komplex eljárástervezési ismeretek a polgári légiforgalmi irányításban.
A légiforgalmi irányítás szoftverei, HMI, a szoftverek bemeneti és kimeneti adatai.
Közlekedésautomatikai rendszerek a repülőtéren.
A földi kiszolgálás folyamata.
Az airside operation tervezése.

Közúti közlekedés:
MATLAB-SIMULINK alkalmazása közúti forgalom modellezésre és irányítására.
Közúti forgalom mikroszkopikus modellezése VISSIM szimulátorban, magas szintű modellezési technikák megvalósítása VISSIM-COM-MATLAB programozással.
QGIS szoftver alkalmazása alapvető térinformatikai feladatok elvégzésére.
Közúti forgalom makroszkopikus modellezése VISUM forgalomszimulátorban.

Vasúti közlekedés:
Tervezési feladatok a vasúti biztosítóberendezések és kapcsolódó rendszerek területén. A tervek szintjei, felépítésük, struktúrájuk, formai megjelenésük, jelölésrendszerük (tenderterv, engedélyezési terv, előtervek, kiviteli terv, üzemeltetői dokumentáció).
Biztonsági folyamatok, jóváhagyási eljárások a vasúti biztosítóberendezések létrehozása során.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Önálló tervezési feladatok
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a közlekedési irányítórendszerek általános felépítését és működését
B. Képesség
  • képes specifikáció alapján egy projektfeladat elemekre bontására
  • képes egy fejlesztési folyamat megtervezésére
  • képes egy fejlesztési folyamat követésére és dokumentációjára
C. Attitűd
  • nyitott arra, hogy önállóan végezzen fejlesztési feladatokat
D. Önállóság és felelősség
  • alkalmas arra, hogy egy fejlesztési projekt során felelős döntéseket hozzon
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás feltétele az elkészített és dokumentált munka határidőre történő benyújtása. A szóbeli vizsgán a hallgató prezentáció keretében bemutatja az eredményeit, ez határozza meg a vizsgajegyet.
19. Pótlási lehetőségek
A féléves munka késedelmesen nem adható be.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak