Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Belsőégésű motorok reakciófolyamatai
2. Tantárgy angol neve Reaction processes of internal combustion engines
3. Tantárgykód BMEKOGJD013 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 22 Házi feladat 50
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Lángok csoportosítása, termodinalikai alapok, kémai potenciál, egyensúlyi koncentráció és adiabatikus lánghőmérséklet definiálása. Reakciók rendje, elemi reakciók, felületi reakciók leírása. Reakciókmechanizmusok és szabad gyökök reakciói.
Lamináris előkevert és nem előkevert égések leírása. Gyulladási folyamatok, öngyulladás és gyulladási késedelem jellemzése. Külső gyújtás, minimális gyújtási energia, szikragyújtás, detonáció és alacsonyhőmérsékletű oxidáció, valamint a rendellenes égés jellemzése. A HCCI égésfolymat.
A Navier Stokes egyenlet alkalmazása 3-dimenziós reagens közegre. Turbulens reaktív közegek áramlása, leírása. A turbulens előkevert és nem előkevert égések leírása.
Folyékony közegek égése, sugár-képződés, cseppméret és elpárolgás leírása.
Fenomenológiai égésmodellek: Otto-entrainment modellek, dízel-packet modellek részletes leírása.
Károsanyagok keletkezése, a NOx és HC keletkezésének reakciói. Policiklikus aromások és a korom keletkezésének folyamata.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgy szóbeli vizsgajeggyel zárul.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Warnatz, Maas, Dibble: Combustion, Springer, 2006
Merker, Schwartz, Stiesch, Otto: Simulation der Verbrennung und Schadstoffbildung, Teubner Verlag, 2006
Sitkei: Keverékképzés és égés dizelmotorkban, Akadémiai kiadó, 1960Sitkei: Keverékképzés és égés karburátoros motorokban, Akadémiai kiadó, 1969
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak