Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Communications, Navigation and Surveillance (CNS) II.
2. Tantárgy angol neve Communications, Navigation and Surveillance (CNS) II.
3. Tantárgykód BMEKOKKM239 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 3 (14) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 42 Órára készülés 6 Házi feladat 0
Írásos tananyag 51 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Markovits-Somogyi Rita
12. Oktatók Dr. Markovits-Somogyi Rita
13. Előtanulmány erős: KOKAM226 - Communications, Navigation and Surveillance (CNS) I.
14. Előadás tematikája
Kommunikáció (COM)
Bevezetés a hangkommunikációba.
Levegő-föld kommunikáció (a CWP HMI-n lévő levegő-föld kommunikációs elemek ismerete, egyes elemek céljait és működése, jövőbeli fejlesztések, CPDLC).
Föld-föld kommunikáció (a CWP HMI-n lévő föld-föld kommunikációs elemek, a használatban lévő kommunikációs központ feladata, MFC, ATS Qsig, VoIP, jövőbeni fejlesztések).
Adatkommunikáció (az adatkommunikáció alapjai, repülésspecifikus hálózatok és protokollok, OLDI-FMTP, AFTN-AMHS, PENS)
Adatfeldolgozás (DAT)
Bevezetés az adatfeldolgozásba.
Az FDP és SDP általános funkciói
SDP alapelve (plot feldolgozás, track képzés (single/multi track)
FDP feladatai (Repülési terv adatok frissítése, kód/hívójel korrelálása)
FDP (IFPS, route processing, code/callsign összehasonlítás, kód kiosztás, track címkézés)
A különböző megjelenítésre szolgáló technológiák
Légtérellenőrzés (SUR)
Multilateráció elmélete és gyakorlata (LAM, WAM)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Fel tudja sorolni a CNS kommunikációs rendszereket.
  • Ismertetni tudja a CNS rendszerek alapvető működési elveit.
  • Ismeri a CNS kommunikációs rendszerek gyakorlati alkalmazási terüketeit.
B. Képesség
  • Képes megkülönböztetni az air to ground és a ground to ground rendszereket.
  • Képes akár piackutatást is végezni az ismeretei alapján.
C. Attitűd
  • Önálló munkavégzésre képes attitűd kialakítása.
D. Önállóság és felelősség
  • Alakul a repülésbiztonsági tudatossága.
  • Meg tudja határozni, hogy meyik kompetenciáért vállalhat felelősséget, meddig terjednek a kompetenciahatárai.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele egy írásbeli zh legalább 50%-ra történő abszolválása. Az érdemjegy a szóbeli vizsga eredménye.
19. Pótlási lehetőségek
Az írásbeli zh pótzh formájában pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az órán elhangzott előadások ppt-i.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak