Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési rendszertervezés (PhD)
2. Tantárgy angol neve Design of Transport Information Systems (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKUD007 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 8 Házi feladat 8
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 28 Vizsgafelkészülés 12
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mándoki Péter
12. Oktatók Dr. Mándoki Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedési információs rendszerek tervezésére használatos eljárások ismertetése. Az információs rendszer felmérésének, rögzítésének, elemzésének lépései. Rendszerkoncepció és rendszerterv készítés. Az információs rendszerek közötti átállás megtervezése. A rendszertervezés dokumentálása, dokumentációs eljárások bemutatása. Komplex rendszertervezési eljárások ismertetése elemzése. SDM módszertanok, SSADM, Euromethod. Számítógéppel támogatott információs rendszertervezési eljárások (CASE eszközök.) Agilis módszertanok bemutatása, elemzése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A hallgató ismeri és érti a közlekedési rendszertervezés eljárást, ismeri a különböző fejlesztési módszertanokat.
B. Képesség
  • képes az információs rendszerek területén kreatív problémakezelésre és összetett feladatok rugalmas megoldására, képes információs rendszerek megtervezésére. Képes csoportban dolgozni, a feladatok megosztását, és azok időbeli menedzselését elvégezni.
C. Attitűd
  • felvállalja a műszaki szakterülethez kapcsolódó szakmai és etikai értékrendet, valamint munkáját rendszerszemléletű és folyamatorientált gondolkodásmód alapján, csoportmunkában végzi.
D. Önállóság és felelősség
  • döntéseit körültekintően, más szakterületek képviselőivel konzultálva, önállóan hozza meg, teljes felelősségvállalással.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Vizsga, amelybe beleszámít az egyéni feladat eredménye 50%-os súllyal.
19. Pótlási lehetőségek
A sikertelen feladat a pótlási időszakban pótolható/javítható
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Mándoki Péter: Közlekedési rendszertervezés Tanszéki segédlet
Dr. Raffai Mária: Információrendszer fejlesztés
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak