Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Válogatott fejezetek az asztrodinamikából (PHD)
2. Tantárgy angol neve Selected chapters from astrodynamics
3. Tantárgykód BMEKOMED019 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 7 Házi feladat 7
Írásos tananyag 7 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 11
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Béda Péter
12. Oktatók Dr. Béda Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Az égi mechanika koordináta rendszerei, időmérés. A két test probléma. Elliptikus bolygópályák, pályageometria, pályaelemek. Földközeli pályák, napszinkron pályák, geostacionárius pályák, elliptikus geoszinkron pályák. Kiterjedt mesterséges holdak: helyzetdinamika. Orbitális merev testek kinematikája, dinamikája. Mesterséges holdak helyzetstabilitása. Giroszkópos stabilizálás. Kettős mesterséges holdak, mesterséges holdrendszerek
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az égi mechanika eszközeinek ismerete.
B. Képesség
  • Bolygók, műholdak, rakéták mozgásának leírása, modell alkotás.
C. Attitűd
  • nyitottság újdonságok megértésére és megtanulására a tématerületen.
D. Önállóság és felelősség
  • A tanultak alapján optimális modellelemek kiválasztása, értékelése.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A feladat eredményes elvégzése, és szóbeli vizsga letétele alapján.
19. Pótlási lehetőségek
Házi feladat pótlási lehetőség pótlási időpontban a tantárgy kiírás szerint.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Fortescue, P, Stark, L. Spacecraft Systems Engineering, Wiley, Chichester, 1995, 2. Roy, A.E. Orbital motion, Taylor & Francis, Oxford. 1988, 3. Kane, T.R Likins, P.W. Levinson, Spacecraft dynamics McGraw-Hill, New York, 1983, 4. Wiesel, W.E Spaceflight dynamics, McGraw-Hill, New York, 1997
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak