Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésgazdaságtan II. (PhD)
2. Tantárgy angol neve Transport Economics II (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKGD007 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 28 Házi feladat 12
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 20 Vizsgafelkészülés 16
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Táczos Lászlóné, Dr. Török Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedésgazdaságtan matematikai háttere. A személy- és az áruszállítási szükséglet és kínálat modellezése. Az ár- és díjképzés matematikai alapjai a közlekedésben. A díjak társadalmi elfogadtatása. Az eszközgazdálkodás és a műszaki fejlesztés feladatai a közlekedésben, egyes alágazati sajátosságok. Költségek. Externáliák. Igénytervezés. Beruházás és árképzés. Szabályozás és privatizáció. Közlekedéspolitika hatása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • A hallgató megismeri közlekedésgazdaságtan matematikai hátterét. 
  • A hallgató képes lesz személy- és az áruszállítási szükséglet és kínálat modellezésének értelmezésére. 
  • A hallgató az ár- és díjképzés matematikai alapjainek elsajátítását követően elfogadóbbá válik a közlekedésgazdasági problémák újszerű megoldásai iránt. 
  • A hallgató megismeri és képes alkalmazni a díjak társadalmi elfogadtatásának eszközrendszerét.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség  
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása.
19. Pótlási lehetőségek
A részvételi követelményeket nem lehet később pótolni. Az egyedi esettanulmányi jelentés potolható a vizsgaidőszakban.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Chris Nash (2015) Handbook of research methods and application in Transport Economics and Policy, Edward Elgar, 455 pp, ISBN 978 0 85793 792 6
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak