Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hőerőgépek méréstechnikája II
2. Tantárgy angol neve Measurement technologies of heat engines II.
3. Tantárgykód BMEKOGJD014 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 14 Órára készülés 14 Házi feladat 12
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány erős: BMEKOGJD011 - Hőerőgépek méréstechnikája I.
14. Előadás tematikája
A tantárgy a következő témákkal foglalkozik részletesen:
A mérés és méréskiértékelés
(bejáratás, mérés, méréssorozatok, az eredmények számítása, az eredmények korrekciója normál légköri állapotra, az eredmények pontossági analízise, jegyzőkönyv készítése)
Motorhajtóanyagok vizsgálata
(benzin, gázolaj, és alternatív motorhajtóanyagok, az oktánszám, a cetánszám és egyéb motorikus jellemzők vizsgálata)
Kenőanyagok vizsgálata
(a kenőanyagok általános tulajdonságainak és kenőképességének vizsgálata)
Szabványos motorvizsgálatok
(a motor felszereltsége, a normál állapot jellemzői, a korrigált teljesítmény számítása, mérési feltételek)
Hatósági károsanyag-kibocsátási vizsgálatok
(az előírásokról általában, menet- ill. vizsgálati programok és eljárások, benzinmotoros gépkocsik károsanyag-kibocsátási (és hajtóanyag-fogyasztási) hatósági előírásai, dízelmotoros gépkocsik hatósági károsanyag-kibocsátása)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Motorlaboratóriumi mérések és mérőberendezések gyakorlata.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. A Tanszék honlapján található oktatási segédlet (Motorok műszeres vizsgálata)
2. Martyr, Plint: Engine Testing (The Design, Building, Modification and Use of Powertrain Test Facilites). 4. edition, Elsevier 2012.
3. Kuratle: Motorenmesstechnik. Vogel Buchverlag, 1995.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév