Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Autonóm jármű projektfeladat
2. Tantárgy angol neve Automated vehicle design project
3. Tantárgykód BMEKOGGM710 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 2 (28) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (28) Labor
7. Tanterv
Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szak (A)
8. Szerep
Kötelező (k) a Autonóm járműirányítási mérnök mesterképzési szakon (A)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 56 Órára készülés 0 Házi feladat 64
Írásos tananyag 40 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Gáspár Péter
12. Oktatók Dr. Szalay Zsolt, Dr. Bécsi Tamás, Dr. Aradi Szilárd
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tárgy alapvető célja a képzés során szerzett a) tudás alkalmazása önálló tervezési laborfeladat elvégzése során. Ezt a hallgató egy választott, vagy kijelölt konzulens támogatása és felügyelete mellett végzi el. A hallgatók vagy saját projektötlet alapján, vagy az oktatók által kijelölt feladat teljes fejlesztési ciklusát lefedik.
A hallgatók képzés során elsajátított ismeretanyaguk alapján egy kutatási, vagy fejlesztési folyamatot járnak be. Ennek lépései a következők:
- Probléma megismerése, amely során a kijelölt téma körül járása, a létező megoldások és módszerek megismerése a feladat.
- Feladat véglegesítése, specifikáció készítése, projekt menetrend és platform választása.
- Fejlesztés, melynek során a feladat kidolgozása a cél
- Tesztelés, verifikáció és validáció
- Dokumentáció és prezentáció, amelynek során a hallgató a teljes fejlesztési folyamat dokumentációját elkészíti, és az elkészült feladatról prezentációt tart.
A feladat elvégzése során a hallgató heti konzultációt tart a konzulensével, aki az előrehaladást felügyeli és értékeli.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A laborgyakorlatok során az oktatóval történő könzultáció és az előrehaladás ellenőrzése a feladat.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás

B. Képesség
  • képes specifikáció alapján egy projektfeladat elemekre bontására
  • képes egy fejlesztési folyamat megtervezésére
  • képes egy fejlesztési folyamat követésére és dokumentációjára
C. Attitűd
  • nyitott arra, hogy önállóan végezzen fejlesztési feladatokat
D. Önállóság és felelősség
  • alkalmas arra, hogy egy fejlesztési projekt során felelős döntéseket hozzon
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az elkészített és dokumentált munkát a félév végén prezentáció keretében mutatja be a hallgató. Az aláírás feltétele a projektfeladat elvégzése.
19. Pótlási lehetőségek
A projekt feladat nem pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak