Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Repülőgépek vizsgálata I.
2. Tantárgy angol neve Aircraft analysis I.
3. Tantárgykód BMEKOVRM631 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 18
Írásos tananyag 18 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Beneda Károly
12. Oktatók Dr. Beneda Károly, Dr. Sziroczák Dávid, Dr. Veress Árpád
13. Előtanulmány erős: KORHM620 - Fejlett repüéselmélet
14. Előadás tematikája
Méréstechnika. Hajtómű vagy repülő eszköz gyakorlati mérése.
Repülőgép hajtóművek szabályozása különböző törvényszerűségek alapján. Repülőgép hajtóművek vizsgálati módszerei; matematikai modellek alkalmazása.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Repülőgép hajtómű szabályozórendszer tervezése számítógépes laborgyakorlaton; mérés hajtóművön vagy légi eszközön, matematikai modell létrehozása, szimuláció végrehajtása.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Ismeri a linearizálás lépéseit, ismeri a repülőgép hajtóművek szabályozásának matematikai-fizikai hátterét a hajtóművek vizsgálati módszereit, a különböző hajtómű részegységek lehetséges matematikai modelljeit.
  • Ismeri a mérésekkel kapcsolatos technikai fogalmakat, a mérések tervezését, lebonyolításuk menetét, eredmények kiértékelését.
B. Képesség
  • Képes méréseket tervezni, a mérést végrehajtani és a mért adatokat feldolgozni.
  • Képes egy hajtóműhöz szabályozási rendszer megtervezésére, számítógépes szimuláció keretén belül, képes méréseket végrehajtani gázturbinás hajtóművön, képes a méréseket kiértékelve különféle bonyolultságú matematikai modelleket létrehozni.
C. Attitűd
  • Kreatív, önálló megoldásokat keres a lehetőségeinek a figyelembe vételével.
  • Együttműködik az oktatóval és hallgatótársaival.
  • Törekszik munkája pontos dokumentálására.
  • Képes a megismert biztonsági rendszabályok betartására repülőgép hajtómű körül végzett munka során.
D. Önállóság és felelősség
  • A cél és a lehetőségek figyelembevételével önállóan választ a különböző pontosságú módszerek között.
  • Efogadja az együttműködés keretei.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Mérési feladat tervezése, a mérés (hajtómű vagy repülő eszköz, 1 db) lebonyolítása, a mért adatok feldolgozása és kiértékelése. A feladatot a szorgalmi időszakban kell teljesíteni, melyre a hallgató osztályzatot kap. Az aláírás feltétele az elfogadott mérési feladat. A végleges osztályzat a számítási feladatokra kapott és a vizsgán elért eredmény számtani átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás hetén külön eljárási díj megfizetése mellett van lehetőség a munka bemutatására és leadására.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Beneda K.: Gázturbinák méréstechnikája előadásvázlat diasor
A. Giampaolo: Gas Turbine Handbook - Principles and Practices. Taylor & Francis, 2006, ISBN 0-88173-516-7
M. P. Boyce: Gas Turbine Engineering Handbook. Elsevier, 2017, ISBN 978-0-7506-7846-9
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak