Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szimulációs tervezés
2. Tantárgy angol neve Simulations planning
3. Tantárgykód BMEKOALM335 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 1 (4) Előadás 1 (5) Gyakorlat 1 (5) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Kötelező (k) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 13 Házi feladat 15
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bóna Krisztián
12. Oktatók Dr. Bóna Krisztián, Dr. Bohács Gábor, Bakos András
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A modellek típusai és a modellépítés matematikai alapjai. Sztochasztikus és determinisztikus folyamatok, valamint állapotjellemzőik a logisztikában. A bemenetek, a kimenetek, a paraméterek és az állapotváltozók rendszere. A számítógépes szimuláció fogalma és matematikai háttere. Modellezési és szimulációs eszközök alkalmazása a logisztikai tervezésben. Szimuláció verifikálása és validálása. Tömegkiszolgálási rendszerek. A szimulációs modellezésben alkalmazott algoritmizálási és programozási ismeretek. A logisztikai rendszerek működésének szimulációs modellezésében alkalmazott szimulátorok, szimulációs szoftverek működése, tipikus szolgáltatásai, előnyei, hátrányai. A logisztikai rendszerek optimálásának specifikus problémái. Az optimalizálásban alkalmazott gyakorlati módszerek és megoldások algoritmusai, a célspecifikus, logisztikai célú optimalizátorok. Mesterséges intelligencia alkalmazása a logisztikai rendszerekben jelentkező optimumkeresési problémák esetében. A szimulációval támogatott optimalizálás fogalma, a szimulátor és az optimalizátor összekapcsolásának algoritmikai lehetőségei. Szimulációs rendszerek fejlesztése és alkalmazása intra- és az extralogisztikai rendszerek tervezésében és üzemeltetésében.
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon ismertett, a modellépítéssel és paraméterezéssel kapcsolatos feladatok begyakoroltatása egyéni feladatokon keresztül, a házi feladat előkészítése.
16. Labor tematikája
Az előadásokon bemutatott szimulációs technikák, szimulátorok valamint szimulációs rendszer fejlesztésére alkalmas programozási nyelvek használatának begyakoroltatása számítógépes laborfoglalkozások keretei között, a gyakorlatokon kidolgozott példákon keresztül, továbbá a házi feladat előkészítése.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A modellezési és szimulációs alapok ismerete.
  • A szimulációs szoftverek tipikus szolgáltatásainak ismerete.
  • A szimulációs kapcsolatának ismerete. az optimalizációval, ill. mesterséges intelligenciával.
B. Képesség
  • Képes logisztikai rendszereket modellezni analitikus és szimulációs technikákhoz.
  • Képes logisztikai rendszereket értékelni analitikus és szimulációs eszközökkel.
  • Képes szimulációs szoftvert alkalmazni, ill. alapvető programozási ismereteket alkalmazni szimlációs feladatokhoz.
  • Képes logisztikai rendszereket tervezni szimulációval.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tárgy teljesítéséhez a két zárthelyi (35-35%) legalább elégséges szinten történő teljesítése, valamint a házifeladat sikeres leadása (30%) szükséges.
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat és a két darab zárthelyi is egy-egy alkalommal külön pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak