Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Gépjárművek műszeres vizsgálata
2. Tantárgy angol neve Instrumental tests for motor vehicles, measurement technology
3. Tantárgykód BMEKOGGM668 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 4
6. Óraszám 0 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 4 (21) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 28 Házi feladat 30
Írásos tananyag 6 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A korszerű járműmérnök-képzés speciális igényeinek megfelelően megismerteti a hallgatókat a járművek vizsgálati módszereivel és a járműspecifikus méréstechnikai alapokkal. A hallgatók elsajátítják a járműves tesztpályás dinamikai mérések módszereit, eszközeit. A járműdinamikai mérések során az egyes járműrendszerek viselkedése is fókuszba kerül, mint a fékrendszer, kormányrendszer vagy a futómű. A kor fejlesztési irányának megfelelően a tesztpadi HIL gyakorlatok is részét képezik a tárgy tematikájának. A járműdinamikai mérések mellett fontos elsajátítani a országúti fogyasztásmérés valamit a görgős padi emissziómérés módszereit is. Motorfékpadi mérésekkel pedig a belsőégésű motork korszerű vizsgálati módszereinek ismertetésére kerül sor. De nem csak a fejlesztéshez szorosan kapcsolódó vizsgálatok kerültek a tárgy tematikjába, hanem napjaink legmodernebb diagnosztikai rendszereivel is megismertetjük a tárgy hallgatóit. Labormérések, jegyzőkönyvvel.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás

-

B. Képesség
  • Járművek vizsgálati módszereinek ismerete
  • Képesség
  • Képesség a járművek vizsgálati módszereinek fejlesztésére
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet részt
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50 %-át sikerül elérni.
A félévközi jegybe a ZH 60%, a házi feladat 40% arányban számít bele, de külön-külön mindegyiknek el kell érnie a megfelelt szintet a tárgy teljesítéséhez.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható. A házi feladat egyszeri pótleadására van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév