Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Kutatási alapismeretek
2. Tantárgy angol neve Research techniques
3. Tantárgykód BMEKOKAD004 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 56
Kontakt óra 28 Órára készülés 0 Házi feladat 28
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Tettamanti Tamás, Dr. Török Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Publikációs adatbázisok kezelése. IF, SNIP és újszerű publikációs teljesítménymérők kritikai értelemezése. Innovatív hivatkozási rendszerek alkalmazása, plágium foglamának megismerése és kritikai értelmezése. Zotero, LateX alapjainak elsajátítása, alkalmazása. Cikkírás elméleti alapjainak áttkintése, önálló alkalmazása. Disszertáció készítés alapjai.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség

  • A hallgató alkotó módon értelmezi és kezeli a cikkíráshoz szükséges hivatkozásrendszerező, -kezelő és szövegszerkesztő szoftvereket.
  • Képes önállóan röviden tömören - cikk formájában - összefoglalni az újszerű tudományos eredményeit.
  • Elkötelezett és kritikus a műszaki-gazdasági szakterületen zajló közlési technológiák fejlesztése iránt. 
  • Kreatív módon old meg problémákat. 
  • A hazai és nemzetközi adatbázisok alkalmazásával nyitottabbá válik gondolkodása, állandóan frissül tudása.
C. Attitűd

D. Önállóság és felelősség

18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás és egyúttal a félévközi jegy megszerzésének a feltétele az egyéni féléves hallgatói feladat, ill. a részházifeladatok hiánytalan és határidőre történő beadása.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlás a hatályos tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint zajlik.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Magyar tudomány, 2016. (177. évf.) 1. sz. 92-96. old.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév