Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Logisztikai gépek tervezése
2. Tantárgy angol neve Construction of logistics machinery
3. Tantárgykód BMEKOALM324 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 9
Írásos tananyag 10 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 15
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Odonics Boglárka, Győrváry Zsolt
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Daruk üzembehelyezési vizsgálata. Daruk automatizálási feladatai, műszaki rendszertechnikai kérdések. Targoncák üzemeltetési jellemzői, konstrukciós és stabilitási kérdései. Raktári felrakógépek munkaciklusai, méretezési kérdések. Függősínpályás anyagmozgató rendszerek üzemi jellemzői. Emelőasztalok tervezési kérdései. Görgősorok üzemtani jellemzői. Konvejorok hajtásteljesítmény szükséglete. Szállítószalagok , szállítócsigák, elevátorok, lengő-és vibrációs anyagmozgatás gépeinek üzemtani jellemzői.
15. Gyakorlat tematikája
A gyakorlatokon az előadások keretében tanult megoldásokkal és berendezésekkel kapcsolatos gyakorlati példák kerülnek bemutatásra.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • A logisztikai rendszereket alkotó berendezések ismerete.
  • A berendezések tervezési összefüggéseinek ismerete.
B. Képesség
  • A fenti a) tudást, és a kapcsolódó szakmai ismereteket alkalmazni képes új berendezések / komponensek tervezése során.
C. Attitűd
  • Törekszik, hogy az oktatókkal együttműködve képességeinek maximumát nyújtva, hasznos tudást szerezzen.
D. Önállóság és felelősség
  • A megszerzett ismeretek felhasználása során önálló, felelős mérnöki munkát végez
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének feltétele egy darab féléves házi feladat és a zárthelyi legalább elégséges szinten történő teljesítése. Az érdemjegy kialakításába beleszámít a házi feladat (30%), a zárthelyi dolgozat eredménye (20%) és a vizsga eredménye (50%).
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat végső beadása és a zárthelyi is egy-egy alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak