Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Erőátvitel tervezése
2. Tantárgy angol neve Transmission system design
3. Tantárgykód BMEKOGJM612 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 0
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 10 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Vass Sándor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Egy választott erőátviteli egység (tengelykacsoló, sebességváltó vagy hajtott híd) tervezése belsőégésű motorral, hibrid hajtáslánccal, vagy elektromos hajtással rendelkező gépjármű részére. Főméretek meghatározása járműdinamikai számítások alapján, az egyes szerkezeti elemek geometriai méretezése, a fogaskerekek, tengelyek, a csapágyak szilárdsági méretezése igénybevételre és élettartamra, a működtető mechanizmusok tervezése és méretezése, befoglaló házak, felerősítő elemek tervezése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Féléves tervezési feladat, számítógépes kidolgozása, konzultációja.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Erőátviteli egységek ismerete
B. Képesség
  • Képesség erőátviteli egységek fejlesztésére
C. Attitűd
  • Nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • Önálló feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh. Az érdemjegy az írásbeli vizsga eredményéből adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév