Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járművek automatizálási rendszerei
2. Tantárgy angol neve Vehicle automation systems
3. Tantárgykód BMEKOGGM659 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 16
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szalay Zsolt
12. Oktatók Dr. Szalay Zsolt, Dr. Török Árpád, Dr. Tihanyi Viktor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A járművek automatizálásához szükséges keretrendszer bemutatása, az elektronikus vezérlőegységek, az érzékelők, a beavatkozók és a kommunikációs rendszerek által felépített architektúrák, illetve azok osztályozása. A gépjárművek vezérlő rendszereinek ismertetése. A különböző irányítási rétegek funkciói és feladatai, az érzékelő réteg elemei, a járművezetői interfész, a trajektória tervezés, a döntéshozatal, a parancsvektor kialakítása és a végrehajtó rendszerek intelligens aktuátorai. A redundancia szükségessége a funkcionális és biztonsági követelmények alapján.
A járműiparban használt járműfedélzeti kommunikációs technológiák megismertetése, osztályozása. Vezérlőegységen belüli kommunikáció (soros, I2C, SPI), vezérlőegységek közötti kommunikáció (CAN, LIN, MOST, FlexRay, OPEN), jármű-jármű kapcsolat (V2V) és jármű-infrastruktúra kommunikáció (V2I), telemetria rendszerek. A járműdiagnosztika protokollok (OBD) felépítése és működése (K-Line, KWP, UDS).
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
A feladat egy járműkommunikációhoz kapcsolódó téma kidolgozása
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • jármű kommunikációs rendszerek ismerete
B. Képesség
  • képesség jármű kommunikációs rendszerek fejlesztésére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • önálló feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Aláírás: féléves önálló feladat teljesítése.
Az érdemjegy a vizsgán szerzett eredmény.
19. Pótlási lehetőségek
Féléves önálló feladat egyszeri pótlása
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév