Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szimulációs rendszerek és szoftverek logisztikai alkalmazása
2. Tantárgy angol neve Simulation systems and software in logistcs
3. Tantárgykód BMEKOEAD011 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 4 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 76
Kontakt óra 56 Órára készülés 4 Házi feladat 8
Írásos tananyag 4 Zárthelyire készülés 4 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bohács Gábor
12. Oktatók Dr. Bohács Gábor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
SD szimulációk, DES szimulációk, ágens alapú szimulációk. Korszerű szimulációs szoftverek jellemzőinek áttekintése. Szimulációs rendszerek jellegzetes alkalmazási területei az iparban valamint tudományos feladatokra, különös tekintettel az anyagáramlási rendszerek optimalizálását. Korszerű szimulációs szoftver működésének bemutatása. Szimulációs rendszerek továbbfejlesztésének trendjei.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Logisztikai szimulációs szoftverek ismerete.
  • Logisztikai problémák megoldása szimulációval.
  • Logisztikai szimulációk fejlődési trendjeinek ismerete.
B. Képesség
  • Képes a logisztikai problémák és a megfelelő modell párosítására.
  • Képes logisztikai szimulációs modell kifejlesztésére.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva arra, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A hallgatók a feladaton kívül a félév során egy zárthelyi dolgozatot és egy vizsgát is írnak. Az osztályzat a két feladatra és a két írásbelire kapott eredmények átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
Félév elején meghirdetett módokon
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasor és kidolgozott mintapéldák elektronikus formában
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak