Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hálózatba kapcsolt gépjárművek biztonsága
2. Tantárgy angol neve Security of connected vehicles
3. Tantárgykód BMEKOGGD802 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 () Előadás 0 () Gyakorlat 0 () Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Alap
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A hálózatba kapcsolt járművek működéséhez kapcsolódó alapvető folyamatok fejlesztése, V2x kommunikáció, információátvitel / adatcsomagok, hálózatok újszerű technológiái. Újszerű és innovatív rosszindulatú beavatkozások és észlelési módszerek kidolgozása. Mélyebb összefüggések feltárása a járműbiztonsági rendszerek jóváhagyási eljárása valamint a hálózatba kapcsolt járművekhez kapcsolódó biztonsági kockázatok értékelése területén.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű hálózatba kapcsolt járműrendszerek működéséhez kapcsolódó összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Lemke, K., Paar, C., & Wolf, M. (2006). Embedded security in cars. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Tantárgyleírás érvényessége 2020. február 3. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév