Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési és logisztikai szolgáltatások menedzselése
2. Tantárgy angol neve Management of transport and logistic services
3. Tantárgykód BMEKOKGM217 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 6
6. Óraszám 2 (10) Előadás 2 (11) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 180
Kontakt óra 56 Órára készülés 12 Házi feladat 32
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 24 Vizsgafelkészülés 36
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Nagy Zoltán
12. Oktatók Nagy Zoltán
13. Előtanulmány párhuzamos: KOKGM201 - Közlekedésgazdaságtan
14. Előadás tematikája
A közlekedési és a logisztikai szolgáltatási piacok sajátosságai. A szolgáltatások iránti igényeket meghatározó tényezők azonosítása. A kereslet meghatározásának módszerei. A szolgáltatási minőség kvantifikálása. KPI mutatószámok meghatározása és számítása.
15. Gyakorlat tematikája
Közlekedési vagy logisztikai szolgáltatási teljesítménymutató rendszer kialakítása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri a közlekedési és a logisztikai szolgáltatási piacok sajátosságait, az itt megjelenő kereslet meghatározásának módszereket, a szolgáltatási minőség kvantifikálásának elméleti és gyakorlati megoldásait, összetett szolgáltatási teljesítménymutató rendszer kialakításának lépésit.
B. Képesség
  • a hallgató képes értékelni a közlekedési és logisztikai rendszer legfontosabb megoldandó problémáit
  • az értékeléshez kiválasztani és meghatározni a megfelelő KPI mutatószámokat.
C. Attitűd
  • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre
  • nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató önállóan végzi a megoldások kialakítását
  • képes felelős döntéseket önállóan meghozni, azokat végre hajtatni figyelemmel döntései hatásaira és következményeire.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévi aláírás feltétele egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy egyéni esettanulmány kidolgozása (kb. 20 oldal terjedelemben) és bemutatása. Az érdemjegy a zárthelyi dolgozat (25%) és a házi dolgozat eredményéből (50%), valamint a szóbeli vizsgán elért eredményből (50%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A félévközi zárthelyi dolgozat pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás diasorok és elektronikus segédlet.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév