Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Szállítmányozási menedzsment 1
2. Tantárgy angol neve Forwarding Management 1
3. Tantárgykód BMEKOKKM132 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (11) Előadás 2 (10) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
Logisztikai mérnöki mesterképzési szak (L)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
Specializáció (sp) a Logisztikai mérnöki mesterképzési szakon (L)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 8 Házi feladat 30
Írásos tananyag 24 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 20
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Mészáros Ferenc
12. Oktatók Dr. Mészáros Ferenc, Dr. Duleba Szabolcs
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A szállítmányozás általános ismeretei: a szállítmányozás kialakulása, helyzete és piaca; alapfogalmak; fuvarozási és szállítmányozási szerződés; veszélyes áruk, gyorsan romló áruk, élőállatok, növényi eredetű áruk speciális feladatai; túlsúlyos és túlméretes küldemények továbbítása, hétvégi forgalomkorlátozás; vámigazgatási és vámeljárások, alkalmazási szabályok; áruvédelem; díjszabási módszerek; paritások; a szállítmányozásban alkalmazott biztosítások.
15. Gyakorlat tematikája
A hallgatók aktuális fuvarozási-szállítmányozási témákban esettanulmányokat dolgoznak fel és adnak elő.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • a hallgató megismeri a szállítmányozás alapvető jogszabályi rendszerét.
B. Képesség
  • a hallgató képes felismerni és alkalmazni a szállítmányozási feladatokat leíró jogszabályokat.
C. Attitűd
  • a hallgató az ismeretek megszerzésében törekszik a teljeskörűségre, együttműködik az oktatóval és hallgató társaival, nyitott az új és innovatív ötletek, kutatások megismerésére, munkájához információ-technológiai és számítástechnikai eszközöket is használ.
D. Önállóság és felelősség
  • a hallgató érzékeny szállítmányozás környezeti és társadalmi szempontjaira, munkájában kikéri mások szakmai véleményét is, felelős döntéseket hoz a szállítmányozási feladat megoldásában, a kihívásokat felelősen kezeli.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félévi aláírás feltétele a két zárthelyi dolgozat eredményes megírása és egy egyéni esettanulmány kidolgozása (kb. 10 oldal terjedelemben) és bemutatása. Az érdemjegy a szóbeli vizsgán elért eredményből (50%), a zárthelyi dolgozatok eredményének átlagából (30%) és az esettanulmányra kapott értékelésből (20%) adódik.
19. Pótlási lehetőségek
1. és 2. félévközi zárthelyi dolgozat külön-külön pótolható, az írásbeli dolgozat késedelmesen beadható és bemutatható, a pótlási hét végéig.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Dr. Bokor Zoltán (2013) Szállítmányozás. Egyetemi jegyzet, BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak