Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműipari kutatás és fejlesztés folyamata
2. Tantárgy angol neve Research and devlopment process in the vehicle industry
3. Tantárgykód BMEKOGGM614 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Kötelező (k) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 0
Írásos tananyag 16 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Wahl István
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A kutatás és fejlesztés és a minőség. Minőségfunkció kibontás (QFD). Kreativitás és innováció a kutatás fejlesztésben. A járműipari kutatás és fejlesztés és a folyamatos innovációs tevékenység kapcsolata. Innováció management. Termelési stratégia, minőség stratégia. Termékstratégia kialakításának folyamata, termék életciklusának megtervezése. Innováció management. Új termékötletek kezelése és kiértékelési folyamata. Termékötletek továbbvitele akvizíciós, előfejlesztési és szériafejlesztési projektekbe. A kutatási projektek fogalma, folyamata. Alap és alkalmazott kutatások jellemzői és lépései. Követelményjegyzék és termékspecifikáció. Benchmarking. Az előfejlesztési projektek fogalma és folyamata. Költség és minőségi célok felállítása. Koncepciófejlesztés, koncepciódöntés. Megvalósíthatósági tanulmány készítése és értékelése. A-, B- és C-minták fogalma. Előfejlesztési projekt továbbvitele sorozatfejlesztésbe. Üzleti terv készítése. A sorozatfejlesztés fogalma és folyamata, termékbevezetés. Sorozatfejlesztés lépései, a termékre vonatkozó követelmények ellenőrzése, igazolása. A V-modell fogalma és lépései. A fejlesztés lépéseinek, folyamatának követése, monitorozása. A gyártás jóváhagyási folyamata, lépései. A gyártás felfuttatása, gyártástámogatás. A tapasztalatok és a gyártás visszacsatolása a kutatás és fejlesztés folyamatába.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • kutatás és fejlesztés és a minőség kapcsolatának ismerete
B. Képesség
  • képesség a kutatás és fejlesztés és a minőség kapcsolatának fejlesztésére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • önálló feladatok megoldásában vehet részt
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh, a jegyet a zh eredménye határozza meg.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév