Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve I+K technológiák
2. Tantárgy angol neve I+C technologies
3. Tantárgykód BMEKOKAM104 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (9) Előadás 1 (5) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Kötelező (k) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 42 Órára készülés 8 Házi feladat 0
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 18 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Bécsi Tamás
12. Oktatók Dr. Sághi Balázs, Dr. Aradi Szilárd
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Számrendszerek és kódolás. A számítástechnikában szerepet játszó számrendszerek áttekintése, átszámítási eljárások a számrendszerek között. A bináris számrendszer alkalmazása a számítástechnikában. Számkódolási eljárások: tiszta bináris kód, komplemens kód, BCD kód. Karakterkódolási eljárások: ASCII-kódolás, karakterkódolás.
Aritmetika. Műveletek bináris számokkal: bináris összeadás, komplemens-kódú összeadás, BCD-kódú összeadás, kivonó algoritmusok, szorzási algoritmusok, osztási algoritmusok.
Számítógépek alkotóelemei. Logikai kapuk, tárolók, multiplexerek és demultiplexerek, regiszterek, számlálók és alkalmazásuk.
Számítógépek felépítése. Processzorok: a processzorok feladata, felépítése és működése. A processzorok történeti fejlődése. Memóriák: a memóriák feladata, típusai, felépítésük és működésük. Buszrendszerek: a buszrendszerek feladata, felépítésük és működésük; a számítógépekben alkalmazott különböző típusú buszrendszerek; ipari buszrendszerek és jellemzőik.
Számítógép perifériák. Háttértárolók: mágneses háttértárak (hajlékony- és merevlemezek, mágnesszalagos tárolók), optikai tárolási eljárások, elektronikus háttértárak. Megjelenítők: CRT és LCD megjelenítők. Beviteli eszközök: egér, billentyűzet és speciális beviteli eszközök.
Számítógépes kommunikáció. A kommunikáció fizikai és logikai megvalósítási módjai: soros és párhuzamos adatátvitel, szinkron és aszinkron adatátvitel. Szabványos kommunikációs protokollok. Számítógép-hálózatok: általános célú és ipari hálózati struktúrák és protokollok, hálózati eszközök. Vezeték nélküli kommunikációs technológiák: bluetooth, IR, WiFi stb. Speciális közlekedési kommunikációs technológiák
15. Gyakorlat tematikája
Az előadásokon megismertek példák keretében való alkalmazása.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a számítógépes rendszerek felépítésének alapjait
  • ismeri az számítátechnika alapvető matematikai/aritmetikai hátterét
  • ismeri a különböző perifériák működési elvét.
  • ismeri az alapvető kommunikációs technológiákat
B. Képesség
  • képes beágyazott rendszerek programozására
  • képes adatgyűjtő rendszerek tervezésére
C. Attitűd
  • érdeklődik a modern informatikai megoldások iránt
D. Önállóság és felelősség
  • képes az itt megszerzett tudást más, számára ismeretlen rendszerek esetében alkalmazni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyi.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótlására van lehetőség
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak