Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Jármű-pálya információs kapcsolata
2. Tantárgy angol neve Information connection of the vehicle and the track
3. Tantárgykód BMEKOKAM232 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 24
Írásos tananyag 22 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Szabó Géza
12. Oktatók Dr. Szabó Géza
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy áttekintést ad a különböző közlekedési ágazatokban, a jármű és a pálya között alkalmazott információátviteli eljárásokról és módszerekről. Ezen túlmenően bemutatja az információátvitel alapján kidolgozott technológiákat, és forgalomszervezési módszereket. A tárgy a közlekedési rendszerekben alkalmazandó kommunikációk igényfelmérésére, specifikálására és a megfelelő technológia kiválasztási folyamatára összpontosít.
Tematika: Kommunikációk specifikumai; általános kommunikációs technikák. Vezetett és sugárzott átvitelek; a sugárzott átvitelek jellemzői és sajátosságai. Kommunikációs igények specifikálásának lépései; a specifikáció teljesítésének feltételei; Kommunikációs technológia választás a szóba jöhető technológiák közül.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • érti és alkalmazza a kommunikációs technikákat;
  • rendelkezik a közlekedési, járműmérnöki területhez kapcsolódó kommunikációs ismeretekkel.
B. Képesség
  • közlekedési és jármű területen képes kommunikációs problémák és igények elemzésére vagy specifikálására.
C. Attitűd
  • a közlekedési vagy jármű területen megjelenő kommunikációs problémák megoldásában való részvételt felvállalja
  • hatékonyan és szívesen dolgozik együtt dolgozni más szakterületek (különösen: villamosmérnöki szakterület) specialistáival
D. Önállóság és felelősség
  • közlekedési rendszeren belüli kommunikáció elemzés és specifikálás során tudatában van és kezeli a feladatmegoldással együtt járó felelősséget.
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során két zárthelyi és egy házi feladat. A félévközi jegy a két zárhelyi pontszámátlagából adódik ki, a jegy beírásának feltétele a sikeres házi feladat.
19. Pótlási lehetőségek
A pótlási héten egy zárthelyi pótlására és a feladat késedemes benyújtására van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Tanszéki segédletek
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak