Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Projekt feladat
2. Tantárgy angol neve Project work
3. Tantárgykód BMEKOVRM628 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 0 (0) Előadás 1 (3) Gyakorlat 1 (4) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 11 Házi feladat 21
Írásos tananyag 0 Zárthelyire készülés 0 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Simongáti Győző
12. Oktatók Dr. Simongáti Győző, Dr. Hargitai L. Csaba
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
 
15. Gyakorlat tematikája
A tanszéken vagy ipari partnereknél aktuálisan futó kutatási vagy tervezési feladat részfeladatainak elvégzése, jelentés készítése
16. Labor tematikája
Számítógépes labor.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a hajótervezés vagy ezzel kapcsolatos kutatás folyamatát, tudja hogyan kell jelentést írni.
B. Képesség
  • képes összefoglalni és szemléltetni a projektben végzett tevékenységét, képes az ehhez szükséges informatikai eszközök használatára.
C. Attitűd
  • érdeklődő, fogékony
D. Önállóság és felelősség
  • önálló, határidőket betartó
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db jelentés elkészítése
19. Pótlási lehetőségek
Késedelmes leadás lehetősége
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév