Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens közlekedési rendszerek védelmi kérdései PhD
2. Tantárgy angol neve Security issues of Intelligent transportation systems PhD
3. Tantárgykód BMEKOGGD801 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 5
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Árpád
12. Oktatók Dr. Török Árpád
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
IT rendszerek tudományos és szakmai hátterének kritikus értékelése. Kommunikációs csatornák, adatformátumok és folyamatok fejlődésének azonosítása. Fertőzések, negatív hatások főbb fejlődi összefüggésinek feltárása és a lehetséges megelőzési stratégiák újszerű törvényszerűséginek megállapítása. IT rendszerekkel kapcsolatos veszélyek elemzése és új technológiai megoldások (autonóm közlekedés) makroszkopikus forgalmi modellbe történő ültetése.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű ITS rendszerek mvédelmi kérdésköreit
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
 
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Stübing, H. (2013). Multilayered security and privacy protection in Car-to-X networks: solutions from application down to physical layer. Springer Science & Business Media.
Delgrossi, L., & Zhang, T. (2012). Vehicle safety communications: protocols, security, and privacy (Vol. 103).
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév