Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedési rendszerek környezeti hatásai
2. Tantárgy angol neve Environmental effects of transport
3. Tantárgykód BMEKOKUD020 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 88
Kontakt óra 56 Órára készülés 5 Házi feladat 6
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 5 Vizsgafelkészülés 8
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Mészáros Péter
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Közlekedés - környezet, hatótényezők, hatásfolyamatok. A fenntarthatóság problémája. A köz-lekedés környezeti hatásai mérséklése, szabályozások, politikák, tendenciák, gyakorlatok. Hazai és nemzetközi példák, esettanulmányok. KHV - döntéselőkészítés, döntéshozatal a közlekedési infrastruktúra fejlesztés területén, a közlekedés és területtervezés integrációja, terület-használati tervezés. Az áruszállítás környezeti konfliktusai, szállításigényesség, a mérséklés lehetőségei. Intermodalitás és tranzit politikák. A közlekedés költségei megfizettetése, externáliák, haszon - költség, üzemanyagadók, díjak, árak. A városi közlekedés - fenntartható városi környezetgaz-dálkodás lehetőségei, a környezetkímélő mobilitási formák integrációja. A közlekedési zaj, és kezelése, politikák, stratégiák.
A gyalogos, és kerékpáros közlekedés szerepe a munkamegosztásban és az integrációban.
Igénykezelés, parkolási és használati díjak, egyéb restrikciók. Az üzemanyag-hatékonysággal kapcsolatos követelmények, lehetőségek, alternatív üzemanyagok, energiahatékony és környe-zetkímélő járművek, hajtási módok. Térségi közlekedési rendszerek, integráció.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség

  • A hallgató megismerkedik a környezet környezetre gyakorolt hatótényezőivel, hatásfolyamataival, a fenntarthatóság problémájával. 
  • Képes lesz a közlekedés környezeti hatásainak felismerésére, számszerűsítésére, mérséklésére. 
  • Megismeri a szabályozások, politikák, tendenciák irányát. 
  • A hazai és nemzetközi példák, esettanulmányok segítségével nyitottabbá válik gondolkodása.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség  
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása.
19. Pótlási lehetőségek
A részvételi követelményeket nem lehet később pótolni. Az egyedi esettanulmányi jelentés potolható a vizsgaidőszakban.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
YOSHITSUGU HAYASHI, JOHN ROY: Transport, Land-Use and the Environment - Springer
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév