Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens városok - Smart city
2. Tantárgy angol neve Smart City
3. Tantárgykód BMEKOKKM227 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (7) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 28 Órára készülés 4 Házi feladat 20
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 12 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tóth János
12. Oktatók Dr. Tóth János, Dr. Esztergár-Kiss Domokos
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Paradigmaváltás a városlakók életében. Okos város bevezetés, definíció és értékelési módszerek ismertetése. Várostervezési szempontok, módszerek és stratégiák. Területhasználati funkciók és modellek bemutatása. Megosztott közterek és közösségi terek átalakulása. A közösségi médiából és mobilitási mintákból kinyerhető információ felhasználási lehetőségei. Big data és Internet of Things megoldások. Smart Grids és alkalmazásai. Példaértékű nemzetközi és hazai megoldások.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a Smart City koncepciót, a várostervezési modelleket, a közösségi média típusait, a mobilitási minták módszereit, a Big Data adattípusait, az Internet of Things modelljét és tulajdonságait;
B. Képesség
  • meghatározza a Smart City jellemzőket, számol az értékelési módszertanokkal, alkalmazza a területhasználati modelleket, felhasználja az úttervezési elveket, használja a Big Data megközelítéseket, megkülönbözteti a Smart Grid elemeit;
C. Attitűd
  • képességeinek maximumát nyújtja, önálló ismeretszerzéssel bővíti tudását, törekszik precíz feladatmegoldásra;
D. Önállóság és felelősség
  • felelősséggel alkalmazza a tantárgy során megszerzett ismereteket, elfogadja az együttműködés kereteit, önállóan vagy csapatban is képes munkáját elvégezni
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
2 db évközi zárthelyi (50%), 1 db házi feladat (50%)
19. Pótlási lehetőségek
Pótzárthelyi lehetőség mindkét zh-ból, késedelmes projektfeladat beadás.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Előadás diasorok és elektronikus jegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak