Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Hőerőgépek méréstechnikája I.
2. Tantárgy angol neve Measurement technologies of heat engines I.
3. Tantárgykód BMEKOGJD011 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 3 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 90
Kontakt óra 14 Órára készülés 14 Házi feladat 12
Írásos tananyag 20 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Dr. Zöldy Máté
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A tantárgy a következő témákkal foglalkozik részletesen:
A motorvizsgálatok rendszerezése
(alapvető motorfejlesztés, módosítások hatásvizsgálata, ellenőrző vizsgálatok, szakértői vizsgálatok)
Motorlaboratóriumi mérések és mérőberendezések elmélete és gyakorlata
(teljesítménymérés, indikálás, a mechanikai veszteségek mérése, tüzelőanyagfogyasztás-mérés, kenőolajfogyasztás-mérés, a kipufogógáz összetevőinek a mérése, légnyelésmérés, egyéb jellemzők mérése)
A motorlaboratórium kialakítása
(felszereltség, alapozás, tüzelőanyag-ellátás, energia- víz- szellőzőlevegő szükséglet, a kipufogógázok elvezetése)
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Motorlaboratóriumi mérések és mérőberendezések gyakorlata.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a tantárgyban bemutatott eljárásokat és adott eljárásoknál a belső összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A tananyag és alkalmazásának ismerete. Szóbeli vizsga.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. A Tanszék honlapján található oktatási segédlet (Motorok műszeres vizsgálata)
2. Martyr, Plint: Engine Testing (The Design, Building, Modification and Use of Powertrain Test Facilites). 4. edition, Elsevier 2012.
3. Kuratle: Motorenmesstechnik. Vogel Buchverlag, 1995.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak