Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Motortervezés I.
2. Tantárgy angol neve Engine design I.
3. Tantárgykód BMEKOGGM670 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 4
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 0
Írásos tananyag 28 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 10
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Zöldy Máté
12. Oktatók Nyerges Ádám, Vass Sándor, Bárdos Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Motorszimulációk csoportosítása. Akusztikai motorszimulációs modellek, alapegyenletek megadása. Áramlás, nyomásveszteség és hőátadás alakulása a szívó és kipufogó rendszerben. Akusztikai hatások és azok hasznosítása. Áramlási elágazások. Szelepeken létrejövő áramlások, az égéstér geometriai és konstrukciós kialakítása. A furat-löket arány, a szelepméretek és a kompresszió-viszony megválasztásának szempontjai. Égési folyamatok modellezése, fő paraméterei. Falveszteségi törvények. A motor mechanikai veszteségének modellezése. A motor feltöltő-nyomásának és a szükséges tüzelőanyag dózisának megahatározása megadott teljesítménycél elérése érdekében. A feltöltő illesztése, együttműködése a belsőégésű motorral. Feltöltők redukált karakterisztikái. Feltöltők szabályozása. A motor dugattyúját terhelő mechanikai és termikus igénybevételek. A dugattyú konstrukciós és geometriai kialakítása. A méretezés főbb szempontjai és módszerei. A dugattyúcsapszeg és igénybevételei, tervezési eljárásai.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Tervezendő motor égésterének megtervezése, főmunkafolyamat-szimulációjának elkészítése, valamint dugattyújának szerkezetanalízise.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • motorszimulációk ismerete
B. Képesség
  • képesség motorszimulációk alkalmazására
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • önálló feladatok megoldásában vehet részt
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot iratunk. A zárthelyi eredménye megfelelt, ha a maximális pontszámnak több mint 50%-át sikerül elérni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a „megfelelt” minősítésű zh. Az érdemjegy az írásbeli vizsga eredményéből adódik.
19. Pótlási lehetőségek
A zárhelyi 1 alkalommal pótólható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Diasorok, előadásjegyzet
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak