Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Járműgyártás és gyártórendszer tervezés II.
2. Tantárgy angol neve Construction of vehicle manufacturing systems II.
3. Tantárgykód BMEKOGGM651 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 5
6. Óraszám 2 (10) Előadás 0 (0) Gyakorlat 2 (11) Labor
7. Tanterv
Járműmérnöki mesterképzési szak(J)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Járműmérnöki mesterképzési szakon (J)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 150
Kontakt óra 56 Órára készülés 18 Házi feladat 30
Írásos tananyag 38 Zárthelyire készülés 8 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Pál Zoltán
12. Oktatók Dr. Takács János, Dr. Göndöcs Balázs, Dr. Szmejkál Attila, Dr. Weltsch Zoltán
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
Forgácsoló szerszámok anyagainak áttekintése, és a fejlesztés iránya.
Jellegzetes járműipari alkatrészekhez megmunkáló rendszer és a rendszer elemeinek tervezése, ezen belül: forgácsoló szerszámok tervezési módszerei:geometriai tervezése (forgácstér-, forgács elvezetés tervezése, hűtés-kenés megoldása, minimál-kenés), szerszámgyártási módszerek: horonymarás, hátraesztergálás, hátraköszörülés, szikraforgácsolás. Különleges feladatokhoz alkalmas szerszámok: nehezen megmunkálható kemény és hibrid anyagokhoz. Hibák: deformációk, sorja képződés. Szerszámok kopásmérése, élek felújítása, szerszámélezés. Felszerszámozási változatok kidolgozása és gazdaságossági elemzése.
Készülékek felépítése és tervezése. Tájolás, szorítás, megvezetés,, működtetés és a gyártási pontosság biztosítása. Készülékek gyártása és felújítása.
Technológiai sorrend, gépek, géprendszerek kiválasztása, művelettervezés, és művelet-koncentráció tervezése, és költségelemzés.
Gépek felszerszámozása és készülékezése.
Üzemtelepítés: műszaki fejlesztés módszertana, technológiai, járműgyártó és javító üzemek illetve munkahelyek tervezési módszerei a projektmenedzsment elveinek és az ipar - 0 követelményeinek megfelelően. Ezen belül: öntödei, forgácsoló, képlékenyalakító, szerelő, tisztító és festő illetve javító munkahelyek tervezésének módszerei (szimuláció és hagyományos szempontok). Új követelmények és szempontok a jövő gyárának a kialakításához.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
Működő járműgyártó rendszerek tanulmányozása. Szerszámbemérés.
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
 • Ismeri a különböző forgácsoló szerszámokat és szerszámrendszereket
 • ismeri a szerszámtervezési módszereket
 • ismeri a szerszámgyártási módszereket
 • ismeri az új szerszámanyagokat használati területeiket, előnyöket, hátrányokat
 • ismeri a készülékek tervezési módszereit
 • ismeri a járműgyártás üzemeit és a tervezési módszereket
 • ismeri a korszerű (ipar 4.0 szerint) munkahelyek tervezési módszereit
 • ismeri a fejlesztés irányait és az új követelményeket
B. Képesség
 • Képes mérnöki kreativitással kiválasztani a megfelelő tervezési módszert
 • képes forgácsoló szerszámot, készüléket, új üzemet és munkahelyeket tervezni
C. Attitűd
 • Törekszik a hallgató a tanulmányok maximális elsajátítására
 • együttműködik a feladatok kidolgozása során az oktatóval a legjobb eredmény elérése érdekében
 • nyitott az információtechnológia legújabb eredményeinek alkalmazására a tanulmányai során
 • nyitott az ipar 4.0 új szellemiségének alkalmazására és az új szakirodalom alkalmazására a tanulmányai során
D. Önállóság és felelősség
 • Felelősséget érez a hallgató a tanulmányainak minőségi alkalmazásáért
 • felelősséggel alkalmazza a tanulmányai során megszerzett tudását és folyamatosan fejleszti az ismereteit
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
A félév során a hallgatók minden részterületből (szerszámtervezés, technológiatervezés, készüléktervezés, üzem- és munkahelytervezés) önállóan megoldandó házi feladatot kapnak, amelynek témája a járműgyártással kapcsolatos. A félév során a hallgatók egy darab zárthelyi dolgozatot írnak. A tárgy teljesítésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges eredménye és a házi feladatok határidőre megfelelő színvonalú elkészítése és leadása. A félévközi jegy a zh (50%) és a házi feladatok (50%) eredményeinek átlaga.
19. Pótlási lehetőségek
A zh. egy alkalommal pótolható, egy feladat pótleadására a pótlási héten van lehetőség.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- Szmejkál A, Ozsváth P.: Járműszerkezeti anyagok és technológiák II., Budapest, Typotex, 20- www.tankonyvtar .hu
- Takács J.(szerk.), Pál Z., Szmejkál A.:Járműgyártás és javítás, Budapest, Typotex, 20- www.tankonyvtar .hu
- Takács J.(szerk.): Járműgyártás folyamatai II., Budapest, Typotex, 20- www.tankonyvtar .hu
- Káldos E., Nagy E.,Takács J.: Forgácsolás és szerszámai, Tankönyvkiadó, Budapest, 198-
- Rábel Z. (szerk.): Gépipari technológusok zsebkönyve, Budapest, Műszaki Kiadó, 198-
- Hiram E. Grant: Munkadarab befogó készülékek példatár, Budapest, Műszaki Kiadó, 1970.
- Hack, Jaszovszky, Smóling: Szerszámkészítés, Budapest, Műszaki Kiadó, 198-
- Göndöcs Balázs: Üzemtelepítés, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2018, www.mersz.hu
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév