Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Ellátási-elosztási folyamatok
2. Tantárgy angol neve Supply and distribution processes
3. Tantárgykód BMEKOALM240 4. Követelmény félévközi jegy 5. Kredit 2
6. Óraszám 1 (3) Előadás 1 (4) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Közlekedésmérnöki mesterképzési szak (K)
8. Szerep
Specializáció (sp) a Közlekedésmérnöki mesterképzési szakon (K)
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 60
Kontakt óra 28 Órára készülés 6 Házi feladat 15
Írásos tananyag 5 Zárthelyire készülés 6 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Kovács Gábor
12. Oktatók Dr. Kovács Gábor, Lénárt Balázs
13. Előtanulmány erős: KOALM225 - Anyagmozgatási és raktározási folyamatok
14. Előadás tematikája
Ellátási láncok szervezésének alapjai (SCM). A vállalati logisztikai rendszer. Az anyagellátás szervezése, a beszerzendő anyagok elemzési módszerei (ABC, XYZ), beszerzési stratégiák (szinkronizált, készletezéssel, igény esetén), az anyagszükséglet meghatározásának módszerei (Gozinto gráf, BOM). A készletezési rendszerek és folyamatok (forgási mutatók), készletértékelés (FIFO), készletmodellezés (EOQ). Elosztási rendszerek szervezése, kereslet előrejelzés (egyszerűbb módszerek). Termelési logisztika (MRP, APS, Kanban, Lean).
15. Gyakorlat tematikája
Az előadáson ismertetett, ellátási és elosztási logisztikában alkalmazott elemzési módszerek gyakorlati példákon keresztül történő bemutatása, illetve a házi feladatok előkészítése.
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • Az ellátási-elosztási rendszerekhez kapcsolódó alapok ismerete.
  • Az ellátási-elosztási rendszerek elemzéséhez kapcsolódó alapok ismerete.
B. Képesség
  • Képes az ellátási-elosztási rendszerek működésének jellemzéséhez szükséges elemzések elvégzésére.
  • Képes az ellátási-elosztási rendszerek kritikai értékelésére, javaslattételre.
C. Attitűd
  • Törekszik a képességeinek maximumát nyújtva, hogy tanulmányait a lehető legmagasabb színvonalon, elmélyült és önálló alkotásra képes tudásra szert téve végezze, pontosan és hibamentesen, az alkalmazandó eszközök szabályainak betartásával, együttműködve az oktatókkal.
D. Önállóság és felelősség
  • Felelősséget érez aziránt, hogy munkájának minőségével és az etikai normák betartásával példát mutasson társainak, felelősséggel alkalmazva a tantárgy során megszerzett ismereteket
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
1 db féléves házifeladat (50%), 1 db zárthelyi (50%)
19. Pótlási lehetőségek
A házi feladat és a zárthelyi is egy-egy alkalommal külön pótolható.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A tantárgy anyagát (jegyzet) a hallgatók pdf formátumban tölthetik le a Moodle rendszeren keresztül.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. október 10. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak