Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Közlekedésstatisztika (PhD)
2. Tantárgy angol neve Statistics in Transport (PhD)
3. Tantárgykód BMEKOKKD013 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 3
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 102
Kontakt óra 70 Órára készülés 5 Házi feladat 6
Írásos tananyag 8 Zárthelyire készülés 5 Vizsgafelkészülés 8
10. Felelős tanszék Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Török Ádám
12. Oktatók Dr. Sipos Tibor, Dr. Török Ádám
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közlekedés a fejlett társadalmak szerves része. Felelős a személyközlekedésért, amely magában foglalja a szolgáltatások és az áruk elérését és a szabadidős mobilitást is. Szintén felelős a fogyasztási cikkek szállításáért. Regionális, nemzeti és a világgazdaságok támaszkodnak a hatékony és biztonságos közlekedésre. A tárgy célja a közlekedési folyamatok során képződő adatok statisztikai elemzése. Leíró statisztika. Osztályközbecslés, hipotézisteszt, minta összehasonlítás. Lineáris regreszió. Idősor elemzés. Főkomponens elemzés. Térstatisztika.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás   B. Képesség
  • A hallgató átismétli a leíróstatisztika, hipotézisvizsgálat anyagát. 
  • Elsajátítja az előrebecslések fejlősését, ezáltal nyitottá válik gondolkodása az újszerű megoldások befogadására. 
  • A hallgató képessé válik a az általános statisztikai problémák időbeli és térbeli specializálására.
C. Attitűd   D. Önállóság és felelősség  
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása.
19. Pótlási lehetőségek
A részvételi követelményeket nem lehet később pótolni. Az egyedi esettanulmányi jelentés potolható a vizsgaidőszakban.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Simon P Washington; Methew G Karlaftis; Fred L. Mannering: Statsictical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis, Taylor a& Francis; 2011
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes 2023/2024 II. félév