Tantárgyi Adatlap

PDF letöltése
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
1. Tantárgy neve Intelligens jármű-út renszerek PhD
2. Tantárgy angol neve Intelligent vehicle-road systems PhD
3. Tantárgykód BMEKOGJD005 4. Követelmény vizsga 5. Kredit 2
6. Óraszám 2 (0) Előadás 0 (0) Gyakorlat 0 (0) Labor
7. Tanterv
Doktori képzés (D)
8. Szerep
Szak
9. A tantágy elvégzéséhez szükgésges tanulmányi munkaóra összesen 120
Kontakt óra 28 Órára készülés 14 Házi feladat 22
Írásos tananyag 26 Zárthelyire készülés 30 Vizsgafelkészülés 0
10. Felelős tanszék Gépjárműtechnológia Tanszék
11. Felelős oktató Dr. Tihanyi Viktor
12. Oktatók Dr. Tihanyi Viktor
13. Előtanulmány  
14. Előadás tematikája
A közúti közlekedés biztonsága, a közlekedési folyamat optimalizálása hagyományos elemek alkalmazásával a folyamat bonyolultsága miatt nem lehetséges. A intelligens jármű és közlekedési infrastruktura rendszerek lehetővé teszik a különböző, egymásnak ellentmondó követelmények kielégítését. A tantárgy tárgyalja a járművön és az azt körülvevő környezeten elhelyezett rendszerek tervezését, közlekedési rendszer szimulációját. Adaptív sebességtartó rendszer, videó kamera alapú sávelhagyás figyelő rendszer, mobil telefon alapú kommunikációs és forgalom irányító rendszer irányítástechnikai kérdései. A korszerű vezetői asszisztens rendszerek intergrálása drive-by-wire rendszerekbe.
15. Gyakorlat tematikája
 
16. Labor tematikája
 
17. Tanulási eredmények
A. Tudás
  • ismeri a korszerű járműdinamikai összefüggéseket
B. Képesség
  • képes adott eljárásokban a kutatásra és fejlesztére
C. Attitűd
  • nyitottság a szakterület új lehetőségeire
D. Önállóság és felelősség
  • kutatási feladatok megoldásában vehet rész
18. Az aláírás megszerzésének feltétele, az aláírás érvényessége
Az aláírás megszerzésének és egyúttal a vizsgára bocsátásnak a feltétele az egyéni hallgatói feladat hiánytalan és határidőre történő beadása. A vizsga szóbeli.
19. Pótlási lehetőségek
Egy alkalommal van lehetőség a pótlásra.
20. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
1. Ronald K. Jurgen: Autonomous Vehicles and V2V/V2I Communications Set, SAE International, PT-158.SET, ISBN of 978-0-7680-8037-7, 2013.
2. Gianfranco Pistoia: Lithium-Ion Batteries, Elsevier, B-ELS-070 and 660 pages, 2013.
3. Umit Ozguner, Keith A. Redmill, Tankut Acarman: Autonomous Ground Vehicles, Artech House, Inc. with a Product Code of B-ART-002, ISBN of 978-1-60807-192-0, 2011.
4. Francois C. Badin: Hybrid Vehicles, Editions Technip B-950, ISBN of 9782710809944, 2013.
5. Ronald K. Jurgen: Autonomous Vehicles for Safer Driving , SAE International PT-158, ISBN of 978-0-7680-7993-7, 2013.
Tantárgyleírás érvényessége 2019. november 27. Jelen TAD az alábbi félévre érvényes Nem induló tárgyak